Χωρίς την παραμικρή αντίδραση, χωρίς ούτε μια φωνή από πλευράς συνδικαλιστών, η κυβέρνηση αποδεχόμενη τις προτάσεις διαφόρων εκτός φορτηγού παραγόντων (διάβαζε Επιμελητηρίων) προχωρεί σε μια χωρίς προηγούμενο σαλαμοποίηση του ΦΔΧ σχεδιάζοντας την παραχώρηση μεταφορικού έργου στα ΦΙΧ για λογαριασμό τρίτων.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που το «Τ&Τ» έχει επανειλημμένα φέρει στο φως, επισημαίνοντας την απουσία εκπροσώπων των ΦΔΧ στις διαβουλεύσεις και κυρίως τους σκοπούς του σχεδίου που θα οδηγήσουν το ΦΔΧ στο περιθώριο της Μεταφοράς, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα το έργο και τη λειτουργία του ΦΙΧ.
Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί δημοσιεύονται αναλυτικά οι προτάσεις των επιχειρηματιών και οι παρεμβάσεις που μελετούν τα δύο υπουργεία (Ανάπτυξης και Μεταφορών).