Την ιδέα της χορήγησης αδειών ΦΔΧ μέσω δημοπρασιών θέτει προς συζήτηση το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) σε έκθεσή του αναφορικά με τις συνθήκες αγοράς και τον ανταγωνισμό στην ελληνική οικονομία.
Αναφέρει συγκεκριμένα, ότι σε αγορές χωρίς ανταγωνισμό και σε οιονεί φυσικά μονοπώλια ο ανταγωνισμός για την είσοδο στην αγορά, μέσω καλώς οργανωμένων δημοπρασιών, μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά και κοινωνικά αποτελεσματικός και δημοσιονομικά επωφελής. Αυτή η διαδικασία θεωρητικά εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υιοθετηθεί, με θετικά αποτελέσματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στον κλάδο των μεταφορών όπου προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει ανεξέλεγκτος αριθμός αδειών οχημάτων δημοσίας χρήσεως ούτε και απεριόριστος ανταγωνισμός τιμών.
Οι ενδιαφερόμενοι να εισέλθουν επιχειρηματικά στον κλάδο αντί να πληρώνουν στη «μαύρη» αγορά ακριβά την απόκτηση μίας άδειας, η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και την αξιοποιούν με τους τρέχοντες όρους της αγοράς, θα μπορούσαν να την αποκτήσουν μέσω ανοικτής δημοπρασίας με σαφείς όρους ως προς τη διάρκεια, τη μεταβίβαση και τους όρους εκμετάλλευσης. Η ίδια διαδικασία μπορεί να υιοθετηθεί και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επαγγελματίες είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις.
Στην έκθεσή του πάντως, το ΚΕΠΕ συμπεραίνει ότι η έλλειψη ανταγωνισμού οφείλεται κυρίως σε ρυθμίσεις του κράτους «και όχι εξαιτίας μεθοδεύσεων από την πλευρά των οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα», ενώ πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις του κράτους, όπως σημειώνεται, «αν και διαχρονικά περιορίζονται, έρχονται σε αντίθεση με τον βασικό στόχο της σχετικής κρατικής πολιτικής που είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού».
Βέβαια, αυτό που εμείς δεν καταλαβαίνουμε είναι η σύγκριση που κάνει το ΚΕΠΕ μιλώντας για «μαύρη αγορά» και τιμή δημοπρασίας, αφού η «μαύρη αγορά» τελειώνει ή θα τελειώσει σύντομα, ανάλογα με το τι σκέφτεται ο κ. Ραγκούσης. Μας εκπλήσσει επίσης το γεγονός, ότι έρχεται τώρα το ΚΕΠΕ να κάνει λόγο για «ανεξέλεγκτο αριθμό αδειών ΔΧ», όταν πριν λίγο καιρό ήταν ο υπέρμαχος του ανοίγματος, παρά τις επισημάνσεις ότι ο τόπος δεν χωράει άλλα ΦΔΧ αυτοκίνητα. Προς τι λοιπόν η εμφάνιση αυτής της ιδέας περί δημοπρασιών αδειών ΦΔΧ; Σίγουρα κάτι θα γνωρίζει ο κ. Ραγκούσης...