Κάτω από τις εντεινόμενες πιέσεις της Τρόικας, ο υπουργός ΥποΜεΔι, Γιάννης Ραγκούσης, αναζητεί φόρμουλα επίσπευσης της απελευθέρωσης και των ΚΤΕΛ της χώρας, ενώ δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι οι εταιρείες ΚΤΕΛ έχουν συνάψει σύμβαση έργου για εκτέλεση δημόσιων συγκοινωνιών μέχρι το 2019.
Έτσι, ενώ παραμένει άγνωστο με ποιο νομικό τρόπο θα παρακάμψει ή θα καταργήσει την παραπάνω σύμβαση, ο υπουργός περιμένει το πόρισμα της μελέτης που έχει αναθέσει στο οποίο θα προτείνονται εναλλακτικές επιλογές που θα αφορούν στην απελευθέρωση της αγοράς των υπεραστικών και προαστιακών συγκοινωνιών. Για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης θα μελετηθεί το αντίστοιχο πλαίσιο απελευθέρωσης σε πέντε άλλες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Αυστρία και Σουηδία). Παράλληλα, θα καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση του κλάδου στη χώρα μας, επικεντρώνοντας στο θεσμικό πλαίσιο και το μοντέλο οργάνωσης (δομή αγοράς, χωρική οργάνωση, κανόνες πρόσβασης στην αγορά, μορφές οργάνωσης).
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Νοεμβρίου που κυκλοφορεί.