Πρόγραμμα ανάκλησης οχημάτων MERCEDES-BENZ μοντέλο Actros σειρά 930-934 εκτελεί η MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ. Η ανάκληση αφορά 1012 οχήματα, παραγωγής από Ιούνιο 2006 έως Νοέμβριο 2009, στα οποία ενδέχεται να τρίβεται η ηλεκτρική καλωδίωση στη βάση του εγκεφάλου του κινητήρα.
Κατ' αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, όπως π.χ. στη λειτουργία του κινητήρα ή στη διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της τριβής, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα σε μη ασφαλισμένα καλώδια υπό θετική τάση και με τη βάση του εγκεφάλου κινητήρα, με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
Επιπλέον, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των οχημάτων, θα τοποθετηθεί ένα νέο πώμα ασφαλείας για το σωληνωτό οδηγό της ράβδου μέτρησης στάθμης λαδιού, ο οποίο αποτρέπει την πιθανή διαρροή λαδιού.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα παραπάνω.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στο ηλεκτρικό σύστημα και η αντικατάσταση του πώματος ασφαλείας της ράβδου μέτρησης στάθμης λαδιού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στο τηλέφωνο 800 11 76000.