Πυροσβεστικό από την Abo Deman

Τρί, 13/03/2012 - 18:09 Βασίλης Δαραμούσκας
Πυροσβεστικό από την Abo Deman

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαρτίου καταγράφουμε τις εντυπωσιακές επιδείξεις πυρόσβεσης ενός πολύ ιδιαίτερου πυροσβεστικού οχήματος που κατασκεύασε η ελληνική εταιρεία Abo Deman επάνω σε πλαίσιο Bremach T-REX 4x4