Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαρτίου καταγράφουμε τις εντυπωσιακές επιδείξεις πυρόσβεσης ενός πολύ ιδιαίτερου πυροσβεστικού οχήματος που κατασκεύασε η ελληνική εταιρεία Abo Deman επάνω σε πλαίσιο Bremach T-REX 4x4