Μεταφορές Οικοσκευών από και προς το Εξωτερικό

Τετ, 19/06/2013 - 13:09

Το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR ενημερώνει τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τους αυτοκινητιστές, ότι δημοσιεύθηκε προκήρυξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία η Ειδική Επιτροπή Έγκρισης Δαπάνης Μεταφοράς Οικοσκευών, προκειμένου να καταρτίσει τον ετήσιο πίνακα (μητρώο) έτους 2013 των μεταφορικών εταιρειών για τη μεταφορά οικοσκευών μετακινουμένων υπαλλήλων του Δημοσίου από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καλεί τις ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες, τόσο της Ελλάδας όσο και των χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες μεταφοράς οικοσκευών, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. Β΄ της με αριθ. 2/26512/1-3-2000 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ειδικής Επιτροπής, Πανεπιστημίου 37 στην Αθήνα (γραφείο107 -1ος όροφος) μέχρι την 28/6/2013. Πληρ. 210 3338308.