Προσοχή, επαγγελματισμό και καλή γνώση του αντικειμένου αποτελεί το τρίπτυχο το οποίο πρέπει να έχει στο μυαλό του ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής ο οποίος ασχολείται με τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Ο βαθμός δυσκολίας των επικίνδυνων μεταφορών είναι ιδιαίτερα αυξημένος και απαιτεί την εγρήγορση του οδηγού για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων. Οι οδηγοί εκτός από την εκπαίδευση που υποχρεούνται να περάσουν και την απόκτηση του ADR, συμμετέχουν σε σεμινάρια που διοργανώνουν ανά διαστήματα οι μεταφορικές ή οι εταιρείες με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση του οδηγού. Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί και με αφορμή το δρομολόγιο που πραγματοποιούμε με το διαξονικό τράκτορα ΜΑΝ TGS 18.400 του κ. Κοτανίδη καταγράφουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες και όλα όσα οφείλει να γνωρίζει ο οδηγός επικίνδυνων φορτίων - ADR.