Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε την «ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων μη αποδοτικών δαπανών»
Την αποτυχία του περιβόητου και πολυδιαφημισμένου κοινοτικού προγράμματος «Marco Polo» διαπίστωσε η Κομισιόν αναγγέλλοντας και τον τερματισμό του, ενώ προηγήθηκε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), το οποίο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα αναποτελεσματικό, αλλά και με «σοβαρές ενδείξεις μη αποδοτικών δαπανών» που σημαίνει ότι επιχορηγούνταν φορτία εκτροπής από το φορτηγό προς το τρένο ή το πλοίο για να περιοριστεί η οδική εμπορευματική μεταφορά, χωρίς δυνατότητες ελέγχου και χωρίς κανένα αποτελέσματα. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί στα περίπτερα.