Τίθεται σε εφαρμογή

Την άμεση εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού 1071/2009 που προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) ζήτησε από τις περιφέρειες ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. ΥποΜεΔι Ν. Σταθόπουλος. Στο ΕΜΜΕ καταχωρούνται όλες οι μεταφορικές επιχειρήσεις εμπορευμάτων και επιβατών που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα. Ήδη έχουν καταχωρηθεί σε αυτό οι μεταφορικές επιχειρήσεις εμπορευμάτων που δραστηριοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή του ν.3887/2010. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί στα περίπτερα.