Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς μπορούν να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης για την μεταφορά επικινδύνων προϊόντων, μόνον εφ' όσον τα φορτηγά είναι κατηγορίας εκπομπών EURO IV ή μεταγενέστερη». Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί με τις απαραίτητες πληροφορίες.