Στο τεύχος Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί δημοσιεύεται η απόφαση για τη μεταβίβαση ρυμουλκών αυτοκινήτων (τράκτορες ή φορτηγά) ανεξάρτητα από τα ρυμουλκούμενα ή τα επικαθήμενά τους.