Μοζαμβίκη Southern Africa Trucking

Σάβ, 01/02/2014 - 00:00

Μοζαμβίκη: Από τις πλουσιότερες χώρες της Αφρικής σε ορυκτό πλούτο, από τις φτωχότερες σε βιοτικό επίπεδο αν και συνεχώς βελτιώνεται σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, όπως και στις μεταφορές, οι οποίες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης. Και αυτό, επειδή στη χώρα λειτουργούν μεγάλα ορυχεία και λατομεία που δίνουν πολύτιμα μέταλλα προς εξαγωγή καθώς και πρώτες ύλες για την οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρείται στις παραθαλάσσιες πόλεις της Μοζαμβίκης, εξαιτίας της αστυφιλίας των κατοίκων της υπαίθρου. Έτσι, οι οδικές μεταφορές καλύπτουν κυρίως τις διαδρομές από τα ορυχεία προς τα αστικά κέντρα και προς τα λιμάνια αλλά και προς τη Νότια Αφρική που είναι ο βασικός αποδέκτης των εξαγωγών της Μοζαμβίκης. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετές μεταφορικές εταιρείες με αξιόλογους στόλους εργοταξιακών φορτηγών οι οποίες διαθέτουν σύγχρονα οχήματα, Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα που κατασκευάζονται στη Νότια Αφρική.

Ταξιδέψτε παρέα με το φωτογραφικό φακό του Richard Kienberger και το ΤΡΟΧΟΙ & TIR Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί στη μακρινή Μοζαμβίκη και γνωρίστε το Southern Africa Trucking.

Μανώλης Αγριμανάκης