Όλες οι νεότερες εξελίξεις για την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια των παλαιών και νέων μεταφορέων που επιθυμούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν Άδεια Κυκλοφορίας ΦΔΧ δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαρτίου.