Σε περίπτωση που το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ΦΙΧ αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, το ρυμουλκό όχημα φέρει συσκευή ταχογράφου εκτός εάν υπάγεται στις εξαιρέσεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι κυριότερες αλλαγές αναφορικά με την έλξη ρυμουλκούμενων από ΦΙΧ αυτοκίνητα δημοσιεύονται στο τεύχος Μαΐου που κυκλοφορεί.