Τροχοί & TIR

Η περίπτωση της εξαγοράς Παλαιού από Νέο για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας.

Πώς μπορεί ο Νέος Μεταφορέας να θεωρηθεί Παλαιός Στο τεύχος Μαΐου που κυκλοφορεί διευκρινίζουμε την περίπτωση 8, δηλαδή τη δυνατότητα εξαγοράς αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων από νέους αυτοκινητιστέ
από Θάλεια Αγριμανάκη | Παρασκευή 02/05/2014 - 12:53
Κοινοποίηση στα Social Media

Πώς μπορεί ο Νέος Μεταφορέας να θεωρηθεί Παλαιός

Στο τεύχος Μαΐου που κυκλοφορεί διευκρινίζουμε την περίπτωση 8, δηλαδή τη δυνατότητα εξαγοράς αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων από νέους αυτοκινητιστές καθώς δίνεται η ευκαιρία στους μεν παλαιούς αυτοκινητιστές να πουλήσουν πιο εύκολα όχημα και άδεια, στους δε νέους να αγοράσουν όχημα και άδεια χωρίς την απαίτηση της εγγυητικής των 18.000 ευρώ. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι εξαγορά επιχείρησης παλαιού μεταφορέα υπάρχει ακόμα και όταν η επιχείρηση του παλαιού μεταφορέα αποτελείται μόνο από ένα φορτηγό με την άδεια ΦΔΧ του.

Στο ίδιο τεύχος #313

PreviousNext