Τροχοί & TIR

ΠΕΙ, έχετε; Η προθεσμία λήγει ...

Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων / επιβατών, είναι το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), που αποδεικνύεται με την καταχώρηση
από Θάλεια Αγριμανάκη | Παρασκευή 01/08/2014 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων / επιβατών, είναι το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), που αποδεικνύεται με την καταχώρηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας (Υ.Μ.Ε.Π.Ε.) του κοινοτικού αριθμού «95» και της ημερομηνίας λήξης του ΠΕΙ σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας D1 ή D ή D1E ή DΕ / C1 ή C ή C1E ή CE. Καθώς από τον άλλο μήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου, όλοι οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), στο τεύχος Αυγούστου υπενθυμίζουμε τα βασικά σημεία για την έκδοσή του καθώς και τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις.
PreviousNext