Χωρίς κόστος η έκδοση νέας άδειας ταξί, λόγω αλλαγής εξωτερικού χρώματος

Δευ, 29/09/2014 - 16:02
Στις περιπτώσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. (ταξί), λόγω αλλαγής του εξωτερικού χρωματισμού αυτού δεν εισπράττεται τέλος άδειας κυκλοφορίας καθώς αυτή πραγματοποιείται χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος και σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των οικείων δημάρχων. Σχετική εγκύκλιος στάλθηκε από το υπ Μεταφορών προς όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας.