Αλλαγές στην πιστοποίηση ATP φορτηγών - ψυγείων

Τετ, 01/10/2014 - 00:00
Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας σε όχημα που διαθέτει καινούργιο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (όχημα ψυγείο, ισοθερμική δεξαμενή κ.λπ.) για να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές ευπαθών τροφίμων, απαιτείται πιστοποιητικό ΑΤΡ σε ισχύ από αρμόδια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ΑΤΡ στη χώρα μας. Διαβάστε στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Οκτωβρίου που κυκλοφορεί τις αλλαγές που επήλθαν στις προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού ATP.