Η εμφάνιση των επιβραδυντών στον κλάδο των βαρέων οχημάτων, αποτέλεσε τη βάση για εκτενή έρευνα από τους μηχανικούς με στόχο την τελειοποίηση των βοηθητικών συστημάτων πέδησης. Η ιδέα και η φιλοσοφία της βοηθητικής επιβράδυνσης πυροδότησαν πειραματισμούς όλα αυτά τα χρόνια καταφέρνοντας να αποφέρουν νέα και ικανά συστήματα πέδησης ελαχιστοποιώντας την επενέργεια των κυρίως φρένων ακόμα περισσότερο.

Αύξηση ισχύος πέδησης και επιβράδυνση από χαμηλότερες ταχύτητες είναι μερικές από τις βελτιώσεις που δέχθηκαν οι επιβραδυντές.

Σκοπός των τεχνικών μας άρθρων είναι να κατανοήσει ο αυτοκινητιστής το «πώς και γιατί» λειτουργούν τα συστήματα που δουλεύει καθημερινά στο όχημά του, όχι για να λάβει γνώσεις που θα αναιρέσουν το συνεργείο, ούτε να τον μετατρέψει από έναν επαγγελματία οδηγό σε μηχανικό, αλλά να του δώσει την ευκαιρία να γνωρίσει τεχνικά το λόγο και την αιτία κάθε τρόπου οδήγησης που ακολουθεί και διδάχθηκε.

Γι' αυτόν τον λόγο, γίνεται η προσπάθεια ώστε η ανάλυση που ακολουθεί να μην περιέχει δύσκολες και αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες αλλά όσα χρειάζονται ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία και το «σκεπτικό» των συστημάτων. Μετά την ανάλυση του μηχανοφρένου (ΤΤ330), θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας αυτή την φορά στο τεύχος Νοεμβρίου με τους υδροδυναμικούς επιβραδυντές δηλαδή τα Retarder/Intarder.