Τα ΦΙΧ πωλητών λαϊκών αγορών

Σάβ, 11/08/2018 - 14:00

Για τη νομιμότητα της κυκλοφορίας των ΦΙΧ πωλητών λαϊκών αγορών προβλέπεται ότι η άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ θα εκδίδεται χωρίς χρονικό περιορισμό και ότι η άδεια του πωλητή λαϊκών αγορών θα αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο επί του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου θεωρούνται ανά τριετία. Στους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου περιλαμβάνονται όσοι δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές, στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο. Προς μείωση των διοικητικών βαρών, στο όνομα των επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ χωρίς χρονικό περιορισμό. Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται η παρατήρηση «Περιοχή επαγγελματικής δραστηριοποίησης σύμφωνα με την Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου».

Εφεξής, η άδεια επαγγελματία πωλητή, αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, βάσει του οποίου αποδεικνύεται η περιοχή άσκησης εμπορίου. Η παραπάνω άδεια θα βρίσκεται επί του οχήματος, θεωρημένη και σε ισχύ, και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση καθοδόν ελέγχου.

Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος ιδιοκτησίας επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, χωρίς άδεια επαγγελματία πωλητή επί του οχήματος, τότε επιβάλλεται πρόστιμο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.