Η ΟΦΑΕ έδωσε το «παρών» στην TRANSPORT SHOW, διαθέτοντας ένα info desk.

Εκεί ενημερώνε τους επισκέπτες για τα προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης που διενεργούνται από τις σχολές της, για την απόκτηση/ανανέωση του ADR, ΠΕΙ & ΠΕΕ για την απόκτηση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα, καθώς επίσης και για τη νέα υπηρεσία που παρέχει για την έκδοση του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (τσιπάκι) για φορτηγά και τουριστικά λεωφορεία Δημοσίας Χρήσεως στην κατώτατη τιμή έκδοσης.