Σε προηγούμενο άρθρο μας για την αστική διανομή είχαμε αναφέρει, ως έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους μεταφοράς/διανομής, τη μέθοδο με την οποία μεταδίδεται το πακέτο των αναγκαίων πληροφοριών ανάμεσα στον προμηθευτή, τον πελάτη και τον μεταφορέα μέχρι την τελική παράδοση και απόδοση του εμπορεύματος.

Δελτία αποστολής, τιμολόγια, CMR, φορτωτικές, packing lists, πληροφορίες διαδρομής ή και κατάστασης του εμπορεύματος (θερμοκρασίες για ψυχόμενα εμπορεύματα…), claims, αποδείξεις παραλαβής και άλλα είναι απαραίτητο να συνοδεύουν, κατά περίπτωση, το εμπόρευμα και να αλληλοενημερώνουν τους συμμετέχοντες στη μεταφορά του. Από τότε που το εμπόριο άρχισε να παίρνει συγκροτημένη μορφή, η προσπάθεια οργάνωσης της διαδικασίας μεταφοράς, αξιοποιώντας τα προσφερόμενα κάθε εποχή μέσα, είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Νοεμβρίου (367) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR, που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.