Περιπτώσεις μη αναγκαστικής ακινησίας οχήματος

Αιτήματα φορολογουμένων για θέση σε ακινησία των οχημάτων τους, δεν θα γίνονται δεκτά, αν λόγω σοβαρής παράβασης, έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΔΕΕ, στην οποία διευκρινίζονται τα παρακάτω: Με τις ισχύουσες διατάξεις ορίζεται ότι για ένα όχημα που εντοπίζεται ανασφάλιστο ή/και εμπλέκεται σε ατύχημα όντας ανασφάλιστο, μπορεί πλέον να επιστρέφονται η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Νοεμβρίου (367) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR, που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.

Στο ίδιο τεύχος: