Ένα πολυσέλιδο εγχειρίδιο το οποίο επιμελήθηκε και συνέταξε η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων) φιλοδοξεί να αποτελέσει τον οδηγό για το συστηματικό έλεγχο των Φορτηγών και των Λεωφορείων, ντόπιων και ξένων, Ιδιωτικής και Δημόσιας χρήσης.

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις Τελωνειακές Αρχές, αλλά ισχύει και για τα μέλη που συγκροτούν τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου, τις Διευθύνσεις της Αστυνομίας κ.α.

Το εγχειρίδιο αναλύει το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, τις transit διελεύσεις, τις τριγωνικές μεταφορές από τρίτες χώρες, την εθνική μας νομοθεσία με τους βασικούς νόμους κ.α. Εξηγεί επίσης τι είναι η άδεια ΕΔΥΜ, τι ισχύει για ένα πλήρες ταξίδι με φορτίο επιστροφής, τι ισχύει για μεταφορές νωπών, επικινδύνων κ.λ.π.

Σημαντικό βοήθημα αποτελεί το τμήμα του εγχειριδίου που αναφέρεται στις παραβάσεις και πώς αυτές μπορούν να εντοπίζονται από τις τελωνειακές αρχές. Για το λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ παραθέτει «φωτοτυπίες» των εγγράφων με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα αλλοδαπά φορτηγά/ λεωφορεία που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (κοινοτική ή τρίτη). Επιπρόσθετα, παραθέτει πιστοποιητικά ATP (μεταφοράς ευπαθών προϊόντων) ελληνικά και ξένα, αναφέρει ποια είναι τα συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς και το διαχωρισμό στις θερμοκρασίες (απλή ψύξη, κατάψυξη, βαθειά κατάψυξη κ.α.).

Ανάλογη είναι και η περιγραφή που κάνει για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αναφέροντας τις κλάσεις κάθε κατηγορίας, τα συνοδευτικά έγγραφα όπως τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης του οδηγού, το πιστοποιητικό έγκρισης ADR του οχήματος κ.α.

Παράλληλα, δίδονται οδηγίες για τις περιπτώσεις παραβάσεων, ώστε οι αρχές να μην επιτρέπουν τη φόρτωσή τους σε πλοία, την είσοδό τους στη χώρα κ.λ.π. Συνεχίζοντας, γίνεται μια περιγραφή του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ), τι στοιχεία αυτό περιέχει και πώς διαβάζονται με τη βοήθεια συσκευών «readers».

Στο τελευταίο μέρος, η ΑΑΔΕ εστιάζει στο νομικό πλαίσιο που καθορίζει το μεταφορικό έργο και τη λειτουργία των ΦΙΧ, τις συνήθεις παραβάσεις και πώς αυτές εντοπίζονται. Ωστόσο, αυτό που δεν αναλύεται, αν και το κυριότερο, κατά τη γνώμη μας, είναι οι κανόνες του καμποτάζ και παραδείγματα νόμιμης εκτέλεσης των ενδομεταφορών από τα αλλοδαπά, όπως επίσης και ο έλεγχος του ταχογράφου, ως αποδεικτικό στοιχείο του χρόνου εισόδου – εξόδου των φορτηγών από και προς τη χώρα μας, άρα και του διαστήματος παραμονής τους.

Προτείνουμε, καμποτάζ και ταχογράφος να αποτελέσουν ένα συμπλήρωμα του παραπάνω εγχειριδίου, γιατί σε αυτά επάνω παρατηρούνται οι παραβάσεις, αυτές που δύσκολα εντοπίζουν οι αρχές ελέγχου γεγονός το οποίο εκμεταλλεύονται ορισμένοι ιδιοκτήτες φορτηγών προκαλώντας – εκτός των άλλων- και αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος όσων τηρούν τους κανόνες.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι το εγχειρίδιο στο σύνολό του (52 σελίδες)έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.