Την ασφάλεια του χειριστή και του φορτίου, όπως και την παραγωγικότητα (και άρα την κερδοφορία) των επιχειρήσεων, ενισχύει η τοποθέτηση συστημάτων κάμερας στα περονοφόρα οχήματα, τα οποία αποτελούν μία από τις συχνότερες πηγές ατυχημάτων σε μία αποθήκη.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες εξαλείφουν το πλήθος τυφλών σημείων που δημιουργούνται στον χώρο μπροστά από ένα κλαρκ, όταν αυτό μεταφέρει φορτίο. Έτσι, ο χειριστής βλέπει στην οθόνη το τι βρίσκεται μπροστά του και αποφεύγει έγκαιρα τα πιθανά εμπόδια, κάτι που βοηθά σημαντικά στην πρόληψη των ατυχημάτων.

Επιπλέον, η καλύτερη οπτική του χώρου, επιτρέπει στον χειριστή ενός περονοφόρου με κάμερες, να δουλεύει με τη διπλάσια ταχύτητα από ότι κανονικά, γλιτώνοντας χρόνο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εταιρείας.

Ακόμα, η εργονομικά τοποθετημένη οθόνη επιτρέπει στους οδηγούς να υιοθετήσουν μια πιο φυσική θέση θέασης, κάτι που σημαίνει ότι περνούν λιγότερο χρόνο κοιτώντας ψηλά. Συνεπώς, οι μύες του αυχένα και των ώμων ταλαιπωρούνται λιγότερο και έτσι μειώνονται οι χρόνιοι τραυματισμοί και μαζί τους οι απουσίες από τη δουλειά για λόγους υγείας.

Παράλληλα, η κάμερα επιτρέπει στον χειριστή του κλαρκ να το τοποθετήσει καλύτερα μπροστά από την παλέτα που πρέπει να μετακινηθεί, γεγονός που μειώνει τις ζημιές τόσο στο φορτίο όσο και στο ίδιο το όχημα.

Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους, καθιστώντας την τοποθέτηση συστήματος καμερών στα κλαρκ, μία οικονομικά αποδοτική επένδυση.