Επίκαιρα θέματα που άπτονται άμεσα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της επιχειρηματικότητας συνολικότερα, θα συζητηθούν στη διάρκεια του βιομηχανικού- επιχειρηματικού – επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «αειφόρος ενέργεια και συσκευασία στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα», το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics με την επιστημονική συμβολή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.

Το συνέδριο πραγματοποιείται την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 στο Athenaeum  Intercontinental, ώρες 9.00πμ -16.30μμ και θα συμμετάσχουν και οι καθ’ ύλην  αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας, ενώ κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης οι επιχειρηματικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν επίκαιρες προτάσεις και απόψεις σε θέματα που άμεσα τους απασχολούν.  

Στις βασικές ενότητες θα συζητηθούν θέματα, όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα επιχειρησιακά πάρκα, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο σχεδιασμός προϊόντος και συσκευασίας κ.α.

Πληροφορίες :

Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics  - ΕΕΒΨ

κα Λ. Κομνηνού  Τ. 210 34469606 Ε-Μail: info@ cold.org.gr

Tel. +30 210 3469606 Fax. +30 210 3469906 www.cold.org.gr

A-Energy Ιnvestments Initiative:  Τ. 210  6912183 & 210 6912505  Κιν.6974-904165

 κα Τζουμάρα  Ε-Μail: office.aenergy@gmail.com