ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα

Μέχρι και δύο ημέρες αυτονομία υπόσχεται ο ψυκτικός θάλαμος υδρογόνου που εξελίσσει η CHEREAU, με βάση το πρωτότυπο τρέιλερ ROAD.
Συζήτηση επίκαιρων θεμάτων κατά τη διάρκεια του βιομηχανικού- επιχειρηματικού – επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «αειφόρος ενέργεια και συσκευασία στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα»