Τροχοί & TIR

Αειφόρος ενέργεια και συσκευασία

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης της αειφόρου ενέργειας από την ψυχρή και την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικότερα και η κατακόρυφα αυξανόμενη σημασία της συσκευασίας είναι τα βασικά
Κυριακή 18/08/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης της αειφόρου ενέργειας από την ψυχρή και την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικότερα και η κατακόρυφα αυξανόμενη σημασία της συσκευασίας είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου επιχειρηματικού – επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, του επιχειρηματικού φόρουμ A-Energy Investments, της 3ΕΚ Οργάνωση εκθέσεων και άλλων φορέων και εκπροσώπων της αγοράς.

Με την καθαρή ενέργεια και την ενεργειακή εξοικονόμηση να αποτελούν πλέον τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο, η εκδήλωση θα προσφέρει πρακτικές λύσεις σε ερωτήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, κυρίως της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας και της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και άλλων επιχειρηματικών τομέων. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα το υψηλό κόστος ενέργειας και να μετατραπεί από πρόκληση σε ευκαιρία είναι ένα από τα πλέον επίκαιρα ερωτήματα που θα απαντηθούν.

Παράλληλα, το συνέδριο θα ασχοληθεί και με τον ειδικό ρόλο της συσκευασίας και του σωστού σχεδιασμού των προϊόντων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας αξίας των τροφίμων. Ειδικοί επιστήμονες, αρμόδια στελέχη από πλευράς Πολιτείας, εκπρόσωποι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της βιομηχανίας τροφίμων αλλά και Εμπορικών επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν στο ενδιαφερόμενο κοινό τις πλέον επίκαιρες εξελίξεις και δυνατότητες, όπως επίσης και case studies για τα προαναφερθέντα θέματα.

Για Πληροφορίες και Εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Κομνηνού Λίτσα, Υπεύθυνη Γραμματείας, 2103469606, 6942421895 info@cold.org.gr

PreviousNext