Στο πλαίσιο της σταδιακής εξομάλυνσης των διαδικασιών διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών μετά τους περιορισμούς που έχει επισύρει η λήψη μέτρων για τον COVID-19, το υπ. Μεταφορών, έχοντας πάντα ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, ανακοίνωσε τους παρακάτω όρους διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων:

Οι αίθουσες εξέτασης, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, πληρώνονται με το 80% της χωρητικότητάς τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στο χώρο.

Συστήνεται να τεθούν διαχωριστικά διαστάσεων ύψους 2μ και πλάτους 1μ μεταξύ των θέσεων των υποψηφίων.

Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακολούθων:

  • Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο των υποψηφίων.

  • Αερισμό των αιθουσών για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ των εξετάσεων.

  • Καθαρισμό με απολυμαντικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων τους (π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο) καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των εξετάσεων».