Παράταση καταβολής όλων των οικονομικών υποχρεώσεων και επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας, προτείνει με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό η ΟΦΑΕ, για τη στήριξη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών.

Αναλυτικότερα, στην επιστολή της η ΟΦΑΕ προτείνει την άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων στήριξης του κλάδου:

Παράταση όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης στην αγορά και στη συνέχεια ένταξη όλων των οφειλών προς το Δημόσιο στο καθεστώς ρύθμισης 48 δόσεων.

Επιδότηση του κόστους μισθοδοσίας των μεταφορικών επιχειρήσεων (των οδηγών που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας), καθώς επίσης και του διοικητικού προσωπικού της ίδιας της ΟΦΑΕ.

Παράταση στην υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δάνεια, πληρωτέες επιταγές, γραμμάτια κλπ) προς τους οργανισμούς ΔΕΚΟ, μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της αγοράς.

Επιπλέον, η ΟΦΑΕ υπογραμμίζει τη δραματική συρρίκνωση του μεταφορικού έργου εμπορευμάτων και επιβατών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να οδηγηθούν πολλές επιχειρήσεις του κλάδου σε οριστική παύση λειτουργίας. Στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τέλος, υπενθυμίζεται το ζήτημα των 13 Ελλήνων αυτοκινητιστών που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο Ιράκ από τις 29 Φεβρουαρίου.

Αναστολή πληρωμής διοδίων ζητά η ΟΦΑΕ

Την αναστολή της επιβολής οδικών τελών στα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, ζητά με επιστολή της προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ΟΦΑΕ, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται παγκοσμίως για την αποφυγή της εξάπλωσης του COVID-19, αλλά και για την ανακούφιση του κλάδου των Μεταφορών που τόσο πλήττεται.

Στην επιστολή της προς το υπουργείο η Ομοσπονδία τονίζει πως το παραπάνω μέτρο θα διευκολύνει την απρόσκοπτη κίνηση των φορτηγών οχημάτων όλο το 24ωρο, τα οποία θα φθάνουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους, εξασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια της αγοράς με τα αναγκαία προϊόντα, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης κλπ.

Επιπλέον, τονίζεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες όπου επικρατεί ο φόβος της μετάδοσης του ιού, το παραπάνω θα λειτουργούσε και ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ίδιων των οδηγών, καθώς θα αποφεύγονταν οι χρηματικές συναλλαγές με τους υπαλλήλους των εκδοτηρίων των σταθμών διοδίων.

image47_0.jpg

Οι διαμεταφορείς

Προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν «το επίμαχο και κρίσιμο έργο της Παροχής Υπηρεσιών ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, ελαφρύνσεις και οικονομικά κίνητρα για τη συνέχιση του έργου και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας», οι διαμεταφορείς ζητούν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους, οι οποίες παραμένοντας σε λειτουργία, έχουν τεράστιες απώλειες κύκλου εργασιών, δεν ταυτοποιούνται εύκολα και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΠΕΕΔ (Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς) αναφέρονται τα εξής:

«O κλάδος των διαμεταφορικών επιχειρήσεων διαχειρίζεται καθημερινά την τροφοδοσία νοσοκομείων, Super Market, φαρμακείων, Ελληνικού Στρατού, εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανίας κλπ.

Συγκεντρώνει, μεταφέρει και διανέμει φορτία σε κάθε προορισμό της Ελλάδας σε μικρές και μεγάλες ποσότητες διατηρώντας εχέγγυα προστασίας της υγείας του πληθυσμού, ακολουθώντας υγειονομικούς κανόνες.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου στηρίζουν εμπράκτως τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και συνεχίζει να τροφοδοτεί ακόμα και στο διευρυμένο ωράριο και στα Σαββατοκύριακα τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε τρόφιμα, φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό.

Παράλληλα η υπόλοιπη αγορά που διαμόρφωνε το κόστος μας σε χαμηλά επίπεδα έχει μηδενίσει. Φορτίο ελεύθερου εμπορίου δε διακινείται με αποτέλεσμα ο κλάδος να καλείται να ολοκληρώσει τις κατεπείγουσες μεταφορές τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού με πολύ υψηλό κόστος. Σημειώνουμε εδώ, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε καύσιμα, ναύλα πλοίων αφορά φόρους, ενώ το μισθολογικό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί υψηλό βάρος.

Όσες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων προστασίας για τον Κορωνοϊό, εύκολα ταυτοποιούνται και δύνανται να ενισχυθούν, βάσει ήδη εκδοθείσας απόφασης.

Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας που, ενώ στηρίζουν την έκτακτη αυτή λειτουργία, έχουν τεράστιες απώλειες κύκλου εργασιών, δεν ταυτοποιούνται εύκολα και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου και συγκεκριμένα των ΚΑΔ:

52.29, 52.24, 52.10, 49.40, 49.41, 53.20, 50.40, 77.81, 78.11, 82.92

Για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το επίμαχο και κρίσιμο έργο της Παροχής Υπηρεσιών ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, προτείνουμε ενισχύσεις, ελαφρύνσεις και οικονομικά κίνητρα για τη συνέχιση του έργου και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για την προστασία του πληθυσμού της Χώρας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για τη διατήρηση της ζωής στη χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν για τη διατήρηση της ασφάλειας στη Χώρα μας.

Θέλουμε να μείνουμε σπίτι μας, αλλά είμαστε έξω για την προστασία της υγείας των πολιτών. Οι συνθήκες εργασίας μας αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολες, λόγω της συχνής επαφής με πιθανούς φορείς σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη σε είδη όπως αντισηπτικά, μάσκες και γάντια.

Οι επιχειρήσεις μας παραμένουν ανοιχτές, αλλά έχουν πληγεί οικονομικά.

Ζητούμε τα ανωτέρω μέτρα για την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους από την απώλεια των κλειστών επιχειρήσεων που εξυπηρετούμε, καθώς εξυπηρετούμε πια δημόσιες ανάγκες εφοδιαστικής».

35_renault_midlum_-_antigrafi_0.jpg