Τροχοί & TIR

Ανάλυση επικινδυνότητας για τις σήραγγες της Εγνατίας

Σε διαγωνισμό προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να προσλάβει εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο ο οποίος κατανοεί πλήρως τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα των οδικών σηράγγων στην Ελλάδα και του
Παρασκευή 13/05/2022 - 16:22
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε διαγωνισμό προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να προσλάβει εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο ο οποίος κατανοεί πλήρως τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα των οδικών σηράγγων στην Ελλάδα και του Αυτοκινητοδρόμου ειδικότερα, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του για την εκπόνηση της απαραίτητης «Ανάλυσης Επικινδυνότητας χωρίς εμπλοκή οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα» για δεκαέξι (16) σήραγγες της Εγνατίας Οδού, ενώ για κάθε μεμονωμένη σήραγγα θα εκπονηθεί ξεχωριστεί μελέτη.

Οι μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας θα συνταχθούν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού για:

Α. Μελέτες ανάλυσης Επικινδυνότητας με τη χρήση τρισδιάστατων (3D) προσομοιώσεων CFD και

Β. Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας με τη χρήση μονοδιάστατων (1D) προσομοιώσεων.

Οι Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας οφείλουν να περιλαμβάνουν τη μοντελοποίηση της πυρκαγιάς με HRR = 100 MW με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και την εμπλοκή στην πυρκαγιά βαρέως φορτηγού.

Σήραγγες και Επικινδυνότητα

Οι παρακάτω 9 σήραγγες Μεσοβουνίου, Γκρίκας, Σελιάνης, Βοτωνοσίου, Ανθοχωρίου, Δίο Κορυφών, (Ασωμάτων), Βερμίου, και Πολυμύλου είτε παρουσιάζουν δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. υψηλή διαμήκη κλίση, μικρή διατομή κ.λπ.) είτε, με την τρέχουσα κατάσταση της υποδομής και του εξοπλισμού, δεν εξασφαλίζουν, όπως έδειξαν προηγούμενες προσομοιώσεις, πάντοτε επαρκή χρόνο για ασφαλή εκκένωση όλων των χρηστών της σήραγγας σε περίπτωση πυρκαγιάς 100 MW.

Επίσης, οι παρακάτω σήραγγες Βασιλικού, Πολυμύλου, Αγ. Νικολάου, Δωδώνης, Κρίμνου, Καλαμιών και Πολυμύλου είναι εξοπλισμένες με συστήματα μηχανικού αερισμού και βάσει προηγούμενων αναλύσεων και προσομοιώσεων μπορούν να εγκριθούν χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα, αλλά με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης θα προταθούν πιθανά στοχευμένα επιχειρησιακά μέτρα.

PreviousNext