Επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ως εξής:

1. Γκόλιας Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. Αντωνοπούλου Αριστέα του Αθανασίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Αμδίτης Άγγελος του Ιωάννη, Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. Καλατζής Νικόλαος του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. Κεφαλά Βασιλική του Διαμαντή, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

6. Μπλούνας Ευάγγελος του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

7. Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων του Πολύδωρου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

8. Παπαδόπουλος Παύλος του Φωτίου, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.