Τροχοί & TIR

Ανάθεση ελέγχου κομίστρων και σε τρίτα πρόσωπα

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών…» κ.λπ. περιλαμβάνεται τροπο
Παρασκευή 24/03/2023 - 13:41
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΟΣΕΘ
Φωτό: ΟΣΕΘ

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών…» κ.λπ. περιλαμβάνεται τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1214/1981 σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο και ορίζεται ότι ο Συγκοινωνιακός Φορέας (ΟΣΕΘ) μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο και σε τρίτους.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (οι οποίοι μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. 

Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α' 33). 

Για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ.»

PreviousNext