Στην αναζήτηση πεδίων συνεργασίας αποσκοπούσε η 6η συνάντηση εκπροσώπων λιμενικών αρχών που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στο λιμάνι της Αμβέρσας.

Ο ρόλος των λιμανιών της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν το κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων, ενώ εξετάστηκαν συναφή ζητήματα, όπως η ψηφιοποίηση των λιμενικών υπηρεσιών και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Συμφώνησαν, επίσης, στη διεύρυνση της συνεργασίας τους στον τομέα του PAR Incident Sharing Framework (PAR-ISF), με το οποίο δίδεται η δυνατότητα, αλλά σε εθελοντική βάση, να καταγράφονται διάφορα περιστατικά και να λειτουργεί ένας μηχανισμός άμεσης επικοινωνίας σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών και κρίσεων.

Εξετάστηκαν, ακόμη, τρόποι βελτίωσης της ψηφιοποίησης των κοντέινερ (αποστολές, διαχείριση, παραλαβές κ.λπ.) με τη δημιουργία μιας κοινής παγκόσμιας και ουδέτερης πλατφόρμας που θα διευκολύνει τις διατροπικές μεταφορές των εμπορευματοκιβωτίων.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι δεν έγινε καμιά αναφορά στον πενταπλασιασμό του κόστους μεταφοράς των κοντέινερ από την Ασία στην Ευρώπη και, πάντως, δεν αναφέρεται στο επίσημο ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας της διήμερης αυτής συνάντησης των εκπροσώπων των λιμενικών αρχών.

Συμμετείχαν 19 αντιπροσωπείες από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου (δεν συμμετείχε ελληνικό λιμάνι) και συγκεκριμένα πήραν μέρος εκπρόσωποι των παρακάτω λιμένων: Abu Dhabi, Associated British Ports, Antwerp, Barcelona, Busan, Guangzhou, Hamburg, Klang, Kobe, Los Angeles, Long Beach, Montreal, Ningbo, Rotterdam, Santos, Seattle, Shanghai, Singapore και Tanger Med.