Ανεπαρκές και προβληματικό χαρακτήρισε ο υπ. Υποδομών και Μεταφορών, κ. Καραμανλής, το σύστημα βάσει του οποίου η Ε.Ε. επιχειρεί την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62 περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα, που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομών (οδηγία περί επιβολής τελών «Eurovignette»). Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε. σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤIR.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι δεν σημειώθηκαν ουσιαστικές βελτιώσεις στο νέο άρθρο, το οποίο αντικαθιστά τις κατηγορίες EURO με τις κατηγορίες CO2. Κατά συνέπεια, εξέφρασε αμφιβολίες, κατά πόσον οι προβλέψεις του εν λόγω άρθρου μπορούν ευχερώς να υλοποιηθούν σε όλα τα κράτη – μέλη και να συμβάλλουν πράγματι στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Αναφέρθηκε, κατόπιν, στη δυσκολία εφαρμογής του εν λόγω συστήματος διαφοροποίησης των διοδίων και των τελών χρήσης, στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της πρότασης μόνο στα βαρέα οχήματα, καθώς και στην ανάγκη πρόβλεψης πολλαπλών εξαιρέσεων, για παράδειγμα στους αυτοκινητόδρομους υπό καθεστώς παραχωρήσεων ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες βαρέων οχημάτων. Ως εκ τούτου συμπέρανε ότι το σύστημα που επιχειρείται να καθιερωθεί είναι ανεπαρκές και δεν ικανοποιεί τις αρχές ο «ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει».

Επισήμανε δε ότι η απαλλαγή ή μείωση των διοδίων και των τελών χρήσης θα επιφέρει απώλεια εσόδων που θα επηρεάσει την ποιότητα των οδικών υποδομών και τελικά την οδική ασφάλεια.

Εναλλακτική πρόταση

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε τη χορήγηση άλλων κινήτρων, ιδίως φορολογικών, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των ρύπων, τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα και όχι μόνο σε όσα κινούνται σε οδούς με διόδια. Έφερε δε το παράδειγμα του σχεδίου της Κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση.

Εν τέλει, δήλωσε την ευελιξία της Ελλάδας ως προς τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις επιβολής διοδίων και τελών χρήσης, όσο και προς την απαίτηση της προηγούμενης συμφωνίας των κρατών – μελών σε περίπτωση προσαύξησης.

Τα σημεία που συμφώνησε η πλειοψηφία των υπουργών Μεταφορών

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR η πλειοψηφία των υπουργών Mεταφορών της Ε.Ε. συμφώνησε στα εξής:

- Για την προστασία του κλίματος και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα τέλη διοδίων θα μπορούν να διαφοροποιούνται μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) του κάθε οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα μηδενικών ρύπων CO2 μπορούν να εξαιρεθούν πλήρως από την καταβολή διοδίων μέχρι το 2025.

- Θα επιτρέπονται εξαιρέσεις για τον στόλο φορτηγών μικτού βάρους μεταξύ 3,5 και 7,5 τόνων που ανήκουν σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα οχήματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα μέρος του οδικού δικτύου της χώρας τους, χωρίς την καταβολή τελών διοδίων. Κάθε χώρα θα μπορεί να αποφασίσει για το εσωτερικό της, ποιες επιχειρήσεις (τα αυτοκίνητά τους) θα εξαιρεθούν τελείως από την καταβολή διοδίων ή αν θα πληρώνουν μειωμένα διόδια ή τα κανονικά (χωρίς έκπτωση).

- Τέλος, η πλειονότητα των υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. συμφώνησε και στο εξής μέτρο: Το αργότερο 8 χρόνια μετά από την έναρξη ισχύος της υπό τροποποίηση οδηγίας, θα πρέπει όλα τα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους να υποχρεωθούν να καταβάλλουν τέλη εφόσον στη χώρα τους έχει ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εφόσον τα οχήματα αυτά δεν συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις.

Τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς πως για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν την αξιολόγηση δεκάδων παραμέτρων που προφανώς δεν θα οδηγήσουν σε δίκαιες αποφάσεις, με αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα λέγαμε πως η αντίδραση του Έλληνα υπουργού Μεταφορών κρίνεται δικαιολογημένη, αντιπροτείνοντας τη διαφοροποίηση των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων.