Ανακοινώθηκαν σήμερα (8/12/20) από την ΕΛΣΤΑΤ οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Μεταφορών και των Αποθηκεύσεων για το Γ΄τρίμηνο 2020 με πτώση 23,1% και 19,1% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδος 49» του Γ΄τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 23,1%, έναντι αύξησης 4,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52» του Γ΄τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 19,1%, έναντι αύξησης 11,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

Τέλος, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79» του Γ΄τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 74,9%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.