Ανακοινώθηκε η πλήρης απορρόφηση της εταιρείας VELOSTRANS A.E., μέλος του ομίλου «FDL GROUP», από τη μητρική εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.

Ειδικότερα, η «VELOSTRANS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS» η οποία συνιστά θυγατρική εταιρεία κατά ποσοστό 100% της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (με το διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου Ειρήνης, αριθ. 47, με ΑΦΜ 094509258, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών), αποφάσισε τη συγχώνευσή της, δια της ολοκληρωτικής απορροφήσεώς της από τη μητρική εταιρεία.

Θα ακολουθήσει η υπογραφή της οριστικής Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και η δημοσίευση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατόπιν της δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., η απορροφώσα εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία, όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις της απορροφώσας από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.

Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ η απορροφώμενη εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη. Κατά συνέπεια από την ημερομηνία δημοσίευσης όλα τα παραστατικά εσόδων και εξόδων θα εκδίδονται από και προς την εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.

Θα ακολουθήσει νέα σχετική επιστολή για την ημερομηνία δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την οποία ημερομηνία και ύστερα αντισυμβαλλόμενος θα είναι η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Στυλιανό Λιβάνιο, Τηλ. +30 2105517700 – 6938241300 & E-mail: slivanios@fdlgroup.gr