Τροχοί & TIR

Ανοδικά κινούνται οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας

Συνεχή ανοδική πορεία διατηρούν οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας, τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα: Η συνολική αξία των εισαγω
Δευτέρα 09/05/2022 - 15:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεχή ανοδική πορεία διατηρούν οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας, τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 6.896,1 εκατ. ευρώ (7.576,5 εκατ. δολάρια) έναντι 5.460,1 εκατ. ευρώ (6.477,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 26,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 857,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 860,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.510,9 εκατ. ευρώ (4.985,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.356,1 εκατ. ευρώ (4.005,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 592,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 588,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε σε 2.385,2 εκατ. ευρώ (2.590,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.104,0 εκατ. ευρώ (2.472,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 13,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 265,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 271,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,4% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 20.069,6 εκατ. ευρώ (22.455,7 εκατ. δολάρια) έναντι 13.529,2 εκατ. ευρώ (16.242,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 48,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.490,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 3.472,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 11.593,2 εκατ. ευρώ (13.033,0 εκατ. δολάρια) έναντι 8.785,4 εκατ. ευρώ (10.613,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 32,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.599,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 24,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.590,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 8.476,4 εκατ. ευρώ (9.422,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.743,8 εκατ. ευρώ (5.628,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 78,7%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.891,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.882,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,9%.

PreviousNext