Αντιδράσεις για τις Σχολές ΣΕΚΑΜ-ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Τρί, 07/09/2021 - 10:45

«Φωτογραφική απεικόνιση πραγμάτων» στην τελευταία απόφαση που υπέγραψε ο πρώην υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, βλέπει και σχολιάζει ο κ. Λάσκαρης Κοκκωνίδης (ΣΕΚΑΜ Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας) και ζητά τη διαγραφή ορισμένων παραγράφων τις οποίες θεωρεί φωτογραφικές υπέρ τρίτων και ότι λειτουργούν σε βάρος της επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών, ενώ υποβαθμίζουν τις σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή του κ. Κοκκωνίδη προς το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR:

ΘΕΜΑ: Σχολιασμός Απόφασης Υ.Μ.Ε.

Αριθμ. Γ5/219408 13/08/2021

ΦΕΚ. 3773/Β/2021

 

Δια της παραπάνω απόφασης που υπογράφεται από τον αποχωρήσαντα Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Κεφαλογιάννη, μεταξύ των άλλων υπάρχουν παράγραφοι οι οποίες φωτογραφίζουν μια νέα κατάσταση πραγμάτων αφανίζοντας γενικώς την εκπαίδευση των οδηγών μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, (πλέον των 20 ετών).

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τα παρακάτω:

1) Άρθρο 2, παράγραφος ε) «να έχει ελάχιστο συνολικό εμβαδόν (60) τ.μ. και μια αίθουσα διδασκαλίας». Μέχρι στιγμής ίσχυε ελάχιστο συνολικό εμβαδό 150 τ.μ. και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας είχαν γίνει ανάλογες επενδύσεις από αδειοδοτημένες Σχολές.

2) Άρθρο 2, παράγραφος στ) «Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ» χωρίς να εξαιρούνται οι εν λειτουργία Σχολές πριν τη δημοσίευση της απόφασης, όπως ίσχυε πάντα σε παρόμοιες περιπτώσεις.

3) Άρθρο 3, παράγραφος δ). Για τη θεματική ενότητα «καταπολέμηση πυρκαγιάς και ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος» απαιτείται να είναι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού σώματος απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών με 3ετή εμπειρία. Στην παραπάνω περίπτωση μπορεί ο Διευθυντής Σπουδών όταν έχει ιδιότητα μηχανικού ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων και κατέχει το αντικείμενο, εάν χρειάζεται και επιμορφωθεί κατάλληλα με αντίστοιχα σεμινάρια να διδάξει πυρόσβεση, διαφορετικά θα ανέλθει το κόστος των διδάκτρων.

4) Άρθρο 5, παρ. α). «Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ένα φύλλο εξέτασης κλπ.». Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις των Σχολών ADR και των υπηρεσιών που γίνονται οι εξετάσεις, να πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να παύσει κάθε συναλλαγή μεταξύ μαθητών και εξεταστών, όπως εξάλλου υφίσταται στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Τέλος, για την επιβίωση της Επαγγελματικής Κατάρτισης των οδηγών οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ΣΕΚΟΟΜΕΕ-ΣΕΚΑΜ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει συστέγαση των Σχολών με Σχολές Οδηγών, διότι σε αντίθετη περίπτωση , όπως εντέχνως επιχειρείται με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, οι Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ-ΣΕΚΑΜ θα γίνουν παραρτήματα των Σχολών οδηγών με γνωστά αποτελέσματα.

Γενικά ζητούμε τη διαγραφή των αναφερομένων παραγράφων τις οποίες θεωρούμε φωτογραφικές υπέρ τρίτων και εις βάρος της Επαγγελματικής Κατάρτισης των οδηγών οχημάτων με υποβάθμιση των Σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

 

Με Υπόληψη

Κοκκωνίδης Λάσκαρης