Καθορίστηκαν με απόφαση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας), οι οποίοι τώρα διαχωρίζονται σε αυτούς που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και σε αυτούς που αντιστοιχούν σε μη εμπορική δραστηριότητα.

Εμπορική δραστηριότητα είναι αυτή που προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, τη θεωρία και την κρατούσα νομολογία σχετικά με τον ορισμό των εννοιών του εμπόρου και των εμπορικών πράξεων. Κάθε άλλη δραστηριότητα είναι μη εμπορική και σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες των Μεταφορών γενικά και εξειδικεύονται ανά συγκεκριμένη δραστηριότητα ως εξής:

Οδικές Μεταφορές Επιβατών με γενικό ΚΑΔ 49.3 και ειδικότερα:

1

2

Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων με γενικό ΚΑΔ 49.4 και ειδικότερα:

3

4

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη Μεταφορά δραστηριότητα με γενικό ΚΑΔ 52.1 και ειδικότερα:

1

1

1

Άλλες σχετικές με τις Μεταφορές υπηρεσίες με ΚΑΔ 52.2 και ειδικότερα:

1

1

1

1

1

1