Γιάννης Κεφαλογιάννης

φορτηγά στην εθνική
Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται από το ΠΕΙ
Ο περιορισμός δεν σημειώνεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης
Τώρα ο πολίτης μπορεί να επιλέξει σε ποια υπηρεσία μεταφορών θα υποβάλει το αίτημά του