Τροχοί & TIR

Αντικατάσταση - Εκσυγχρονισμός Λεωφορείων. Συνέχεια με 93 εκ. ευρώ

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» επτά μεταφερόμενα έργα του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίω
Δευτέρα 05/12/2022 - 09:40
Κοινοποίηση στα Social Media

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» επτά μεταφερόμενα έργα του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μεταξύ των οποίων ο εκσυγχρονισμός υποδομών και αντικατάσταση λεωφορείων συγκοινωνιακών φορέων ν. 2963/2001 με το ποσό των 35.259.020,49 ευρώ και η ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - υβριδικά με το ποσό των 57.660.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα τα επτά έργα με τον κωδικό τους και το ύψος της δημόσιας δαπάνης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Στοιχεία εγγραφής έργων στο ΠΔΕ

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημόσια δαπάνη των έργων που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 297.212.617,00€.

Η δημόσια δαπάνη των έργων που προτείνονται για εγγραφή στο ΕΠΑ ανέρχεται σε 116.449.069,49€.

Η δημόσια δαπάνη των έργων επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

PreviousNext