Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ότι από 1/1/21 τα τελωνεία στα λιμάνια θα προβαίνουν σε πλήρεις ελέγχους των προϊόντων εισαγωγής και την αντίστοιχη θέση της Ε.Ε. για τελωνειακούς ελέγχους των εισαγόμενων από το Η.Β. εμπορευμάτων, οι υπεύθυνοι των βρετανικών μεταφορικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν το μέλλον με αβεβαιότητα, καθώς δεν γνωρίζουν ποιες θα είναι οι διατυπώσεις για τα διερχόμενα από τα τελωνεία φορτηγά.

Για τον λόγο αυτό, η ομοσπονδία τους, BRHA (British Road Haulage Association), πιέζει την κυβέρνηση απαιτώντας να ανακοινώσει επίσημα τι ακριβώς θα ισχύει, ποια θα είναι τα έγγραφα ή οι ηλεκτρονικές φόρμες που θα πρέπει να συμπληρώνουν, πως θα λειτουργεί το καθεστώς TIR, πως θα γίνονται οι έλεγχοι των εμπορευμάτων, οι υποχρεώσεις των οδηγών των φορτηγών κ.α.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδίας Richard Burnett ανέφερε σχετικά «πως αυτές οι πληροφορίες είναι για μας κρίσιμης σημασίας, θα πρέπει να μας παρασχεθούν άμεσα και επίσημα, ώστε να έχουμε τον χρόνο έγκαιρης προετοιμασίας, ώστε να περάσουμε στο νέο καθεστώς ευκολότερα και, κυρίως, να είμαστε σε θέση να παρέχουμε σωστές πληροφορίες στους πελάτες μας σχετικά με τις διαδικασίες, τις καθυστερήσεις και γενικότερα για τον προγραμματισμό των δρομολογίων».

Άγνωστο παραμένει, επίσης, το πώς θα λειτουργεί ο λεγόμενος EORI (Economic Operators Registration and Identification), αριθμός τον οποίο θα πρέπει να έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στο εισαγωγικό/ εξαγωγικό εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον ίδιο αριθμό αντίστοιχα θα πρέπει να έχουν και οι βρετανικές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται εμπορικά στην Ε.Ε. ή διαφορετικά θα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο στην Ε.Ε. Άγνωστο, ωστόσο, παραμένει αν οι μεταφορικές επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να έχουν τον αριθμό EORI.

Την αβεβαιότητα επιτείνει, επίσης, το σενάριο που κυκλοφορεί μεταξύ «κυβερνητικών κύκλων» και μέσων ενημέρωσης, ότι θα δημιουργηθεί και μια ελεύθερη εμπορική ζώνη, η οποία θα διέπεται από διαφορετικό τελωνειακό καθεστώς, απαλλαγμένο χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά αυτή η ελεύθερη εμπορική ζώνη…δεν θα είναι ελεύθερη για όλα τα προϊόντα ούτε για όλα τα κράτη προέλευσης αυτών των εμπορευμάτων.