Αντιπαροχή υπηρεσιών ΟΑΣΑ - ΟΑΣΘ με Αστυνομία

Πέμ, 13/10/2022 - 09:45
Φωτό αρχείου

Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας θα μετακινείται με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας - Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης  - Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.), ως αντάλλαγμα για τη διάθεση προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου, καθώς και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του Ο.Α.Σ.Α., για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία είναι ίση προς την αξία του αντίτιμου του συνόλου των μετακινήσεων των δικαιούχων. Προς τούτο, και μόνο για το συγκεκριμένο είδος αντιπαροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση και υποβολή των αντίστοιχων τιμολογίων έκαστου μέρους, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αφορά μετακινήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά, πραγματοποιούνται συμψηφιστικές εγγραφές στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.

Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση της υπηρεσίας του και για όσο χρόνο πληρούται το κριτήριο της υπηρεσιακής του ιδιότητας, δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ή κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. (Ο.Α.Σ.Θ.).