Τροχοί & TIR

Τα δρομολόγια των τεσσάρων ΚΤΕΛ εντός Αττικής. Συνολικά 1,5 εκ. οχηματοχιλιόμετρα

Εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, η εκτέλεση αστικών και ειδικών δρομολογίων τοπικού χαρακτήρα στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.
Πέμπτη 13/10/2022 - 09:36
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΚΤΕΛ Αττικής
Φωτό: ΚΤΕΛ Αττικής

Εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, η εκτέλεση αστικών και ειδικών δρομολογίων τοπικού χαρακτήρα στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., με την υπογραφή σύμβασης δωρεάς του εν λόγω συγκοινωνιακού έργου εκ μέρους των συγκοινωνιακών φορέων με την επωνυμία ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

Τα εγκρινόμενα δρομολόγια με βάση τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του Ο.Α.Σ.Α αφορούν στην εκτέλεση συνολικά 1.530.399,67 οχηματοχιλιομέτρων με απόκλιση της τάξεως του ±5%, για το χρονικό διάστημα από 7.10.2022 έως 6.11.2022.

Απομένει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να υπογράψει τη σύμβαση δωρεάς παροχής του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου από τους συγκοινωνιακούς φορείς με την επωνυμία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε., ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. και ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών Α.Ε.. Στη σύμβαση προσδιορίζονται η φύση, η έκταση και το περιεχόμενο του προς δωρεά συγκοινωνιακού έργου από τους δωρητές, καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του δωρεοδόχου (ΟΑΣΑ), όσο και των δωρητών (ΚΤΕΛ). Επιπλέον, καθορίζονται η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο, οι κυρώσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου. Η ισχύς της σύμβασης δωρεάς, ορίζεται από την 7η Οκτωβρίου 2022 έως και την 6η Νοεμβρίου 2022.

PreviousNext