Σε ισχύ έχουν τεθεί από την 1η Ιουνίου προσωρινές απαγορεύσεις στην κυκλοφορία οχημάτων στην Ουκρανία.

Οι απαγορεύσεις αφορούν φορτηγά και λεωφορεία με μικτό πάνω από 24 τόνους ή με πάνω από 7 τόνους φόρτιση ανά άξονα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι οι απαγορεύσεις αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα και έχουν να κάνουν με την προστασία του οδοστρώματος και ό,τι σχετικές ταμπέλες με το απαγορευτικό σήμα έχουν τοποθετηθεί. Παράλληλα, είναι διαθέσιμες πολλές παρκίδες στην περίπτωση που τα οχήματα θα υποχρεωθούν σε στάθμευση.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι απαγορεύσεις δεν αφορούν φορτηγά μεταφοράς επικινδύνων, μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, μεταφοράς ζώντων ζώων και πουλερικών ή οχημάτων που συνεισφέρουν στην αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. recover).

Πάντως, στην ανακοίνωση δεν περιλαμβάνεται ημερομηνία λήξης των παραπάνω απαγορεύσεων.