Απασχόληση συνταξιούχων που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί

Τετ, 13/10/2021 - 16:05

Με το νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών που κατατίθεται την άλλη εβδομάδα στη Βουλή με τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια» διευκρινίζεται ότι όσοι επαγγελματίες έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν εργαζόμενοι μέχρι το 69ο έτος της ηλικίας τους υπαγόμενοι στις ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Ειδικότερα, στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι:

Για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη χορήγηση σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ σε ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης δεν απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για περιορισμό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησής του ως επαγγελματία οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του. Οι ασφαλισμένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Η ρύθμιση της παρούσας ισχύει και για τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή λεωφορείων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.