Τέλος στις διαφοροποιήσεις των ορίων ηλικίας των επαγγελματιών οδηγών θέτει το σχέδιο νόμου του υπ. Μεταφορών «οδηγώντας με ασφάλεια», καθορίζοντας ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης τα εξήντα εννέα (69) έτη.

Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.