Ανοδικά κινείται ο δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις εμφανίζουν οι επιβατικές μεταφορές, ενώ στον τομέα των εμπορευματικών συνεχίζει να κινείται ανοδικά ο δείκτης των αποθηκεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι μεταφορές ανά κατηγορία διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην κατηγορία «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών» παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξεως του 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 0,7% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην κατηγορία «Πλωτές μεταφορές» παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 11,4% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην κατηγορία «Αεροπορικές μεταφορές» παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2018, έναντι αύξησης της τάξεως του 1,7% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην κατηγορία «Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες» παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 6,9% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην κατηγορία «Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες» παρουσίασε αύξηση κατά 13,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 25,2% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του 2018 προς το 2017.

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Σύμφωνα εξάλλου με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές το Α΄ Τρίμηνο του 2019 εμφάνισαν αύξηση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α΄τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 86.206,6 χιλιάδες τόνους έναντι 85.215,8 χιλ. τόνων κατά το α΄τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.090.172,2 χιλ. το α΄τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.129.808,0 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το α΄ τρίμηνο του 2019 έναντι του α΄ τριμήνου του 2018 η σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες». Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια», ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)».