Τη χρηματοδότηση ύψους 53 εκ. ευρώ, για τη δημιουργία δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Ρουμανία, ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας πως τα σχέδια της χώρας συμβαδίζουν με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έγκριση παρόμοιων προγραμμάτων και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Η Ρουμανία θα συμβάλει στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), που θα μειώσει τις επιβλαβείς εκπομπές των αυτοκινήτων και θα βελτιώσει την υγεία των πολιτών χωρίς αδικαιολόγητη νόθευση του ανταγωνισμού», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, Margrethe Vestager.

Σημειώνεται, πως το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 53 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο από το 2020 έως το 2025, αναμένεται να τονώσει τις επενδύσεις σε σταθμούς φόρτισης για υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα στη Ρουμανία. Θα καλύψει τις αστικές, προαστικές και αγροτικές περιοχές και αποσκοπεί στην ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης που θα καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα.